ข่าว กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งดำเนินการกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด