ข่าว โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเด็กปฐมวัย ปี 2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเด็กปฐมวัย ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเด็กปฐมวัย ปี 2565

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลกระโพ จำนวน 7 ศูนย์

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด