ข่าว โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาส "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบพื้นที่ตำบลกระโพ ซึ่งมีหน่วยงานและส่วนราชการในเขตตำบลกระโพและอำเภอท่าตูม เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านในเขตตำบลกระโพและอำเภอท่าตูม ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด