ข่าว การประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกระโพรวมใจรักษ์ช้าง

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

การประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกระโพรวมใจรักษ์ช้าง

การประชุมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกระโพรวมใจรักษ์ช้าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสวนป่าดงสายทอ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้ประชุมหารือนโยบายแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกระโพรวมใจรักษ์ช้าง เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด