ข่าว โครงการอบรมการแซวผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมการแซวผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

โครงการอบรมการแซวผ้าจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตูม และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการแซวผ้า จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีการฝึกทักษะการแซวผ้า

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด