ข่าว โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดย... องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ร่วมกับ งานสวนป่าดงสายทอ (อ.อ.ป.)

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด