ข่าว แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข่าว

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ


ไฟล์แนบ

ข่าวล่าสุด