ข่าว แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค.65) ปีงบ 2565

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข่าว

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค.65) ปีงบ 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ไฟล์แนบ

ข่าวล่าสุด