ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ตราสัญลักษณ์

เป็นรูปช้างศึก ซึ่งช้างเป็นสัญลักษณ์ที่ชื่อเสียงระดับโลกของตำบลกระโพ การใช้สัญลักษณ์ช้างทรงเครื่องศึกเต็มเครื่องเป็นการแสดงความเคารพยกย่องช้าง ที่เป็นสัญลักษณ์ของตำบลกระโพ