ข่าวประกาศ

ข่าวทั้งหมด 108 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2023-03-24
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

อ่านเพิ่ม
2023-03-24
ศุกร์ 24 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 **พร้อมแนบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566** แบ่งออกตามประเภทที่ดิน ได้แก่ โฉนด, ส.ป.ก.4-01, น.ส.3, น.ส.3ก., น.ส.3ข., ส.ค.1

อ่านเพิ่ม
2023-03-15
พุธ 15 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

อ่านเพิ่ม
2023-02-01
พุธ 1 กุมภาพันธ์. 2566
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

อ่านเพิ่ม
2019-10-02
พุธ 2 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

อ่านเพิ่ม
2022-10-10
จันทร์ 10 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่ม
2022-11-09
พุธ 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
2022-09-07
พุธ 7 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง (สายทางบ้านศาลา-วังทะลุ) หมู่ 11 บ้านตาทิตย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง (สายทางบ้านศาลา-วังทะลุ) หมู่ 11 บ้านตาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม
2022-09-06
อังคาร 6 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง (สายทางแยกสะพานชิดชอบ-ถนนลาดยางวังทะลุ) หมู่ 8 บ้านตาทิตย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง (สายทางแยกสะพานชิดชอบ-ถนนลาดยางวังทะลุ) หมู่ 8 บ้านตาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม
2022-09-05
จันทร์ 5 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง (สายทางบ้านหินเหล็กไฟ-หนองอีดำ) หมู่ 18 บ้านหินเหล็กไฟ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง (สายทางบ้านหินเหล็กไฟ-หนองอีดำ) หมู่ 18 บ้านหินเหล็กไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม
2022-08-24
พุธ 24 สิงหาคม 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างทั่วไป)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (พนักงานจ้างทั่วไป)

อ่านเพิ่ม
2022-08-24
พุธ 24 สิงหาคม 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

อ่านเพิ่ม
2022-08-22
จันทร์ 22 สิงหาคม 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่ม
2022-07-27
พุธ 27 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-07-25
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2020-12-04
ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน

ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2022-01-18
อังคาร 18 มกราคม. 2565
ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่ม
2022-01-26
พุธ 26 มกราคม. 2565
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

อ่านเพิ่ม
2022-01-21
ศุกร์ 21 มกราคม. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประเภท ส.ค.1

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประเภท ส.ค.1)

อ่านเพิ่ม
2022-01-21
ศุกร์ 21 มกราคม. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประเภท น.ส.3ข

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประเภท น.ส.3ข)

อ่านเพิ่ม
2022-01-21
ศุกร์ 21 มกราคม. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประเภท ส.ป.ก.4-01

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประเภท ส.ป.ก.4-01)

อ่านเพิ่ม
2022-01-21
ศุกร์ 21 มกราคม. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประเภท น.ส.3ก

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประเภท น.ส.3ก)

อ่านเพิ่ม
2022-01-21
ศุกร์ 21 มกราคม. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประเภท น.ส.3

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประเภท น.ส.3)

อ่านเพิ่ม
2022-01-21
ศุกร์ 21 มกราคม. 2565
บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประเภท โฉนด

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ประเภท โฉนด)

อ่านเพิ่ม
2022-01-21
ศุกร์ 21 มกราคม. 2565
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประมาณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
2022-01-12
พุธ 12 มกราคม. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ตำบลกระโพ

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน จากเว็ปไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2021-11-11
พฤหัส 11 พฤศจิกายน 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 5,6,10,15 (ภ.ด.ส.3) ประเภท ส.ป.ก.4-01 ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 5,6,10,15 (ภ.ด.ส.3) ประเภท ส.ป.ก.4-01 ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่ม
2021-11-11
พฤหัส 11 พฤศจิกายน 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 8,11 (ภ.ด.ส.3) ประเภท ส.ค.1 ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 8,11 (ภ.ด.ส.3) ประเภท ส.ค.1 ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่ม
2021-11-11
พฤหัส 11 พฤศจิกายน 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 8,11 (ภ.ด.ส.3) ประเภท น.ส.3ข. ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 8,11 (ภ.ด.ส.3) ประเภท น.ส.3ข. ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่ม
2021-11-11
พฤหัส 11 พฤศจิกายน 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1,6,20 (ภ.ด.ส.3) ประเภท น.ส.3ก. ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1,6,20 (ภ.ด.ส.3) ประเภท น.ส.3ก. ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่ม
2021-11-11
พฤหัส 11 พฤศจิกายน 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1,2,3,4,6,7,8,9,13,14,16 (ภดส3) ประเภทโฉนด ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หมู่ 1,2,3,4,6,7,8,9,13,14,16  (ภดส3) ประเภทโฉนด ปีงบ 2565 (เพิ่มเติม)

อ่านเพิ่ม
2021-11-11
พฤหัส 11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
2021-08-16
จันทร์ 16 สิงหาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3

อ่านเพิ่ม
2021-08-16
จันทร์ 16 สิงหาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านอาคุณ หมู่ที่ 5 ตามแบบ อบต.กำหนด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านอาคุณ หมู่ที่ 5 ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านอาคุณ หมู่ที่ 5

อ่านเพิ่ม
2019-10-03
พฤหัส 3 ตุลาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2019-11-29
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3) หมู่ที่ 1,2,7,8,9,11,16 ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3) หมู่ที่ 1,2,7,8,9,11,16 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
2019-11-29
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3ก.) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20 ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3ก.) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
2019-11-29
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,9,10,12,13,15,16,19,20 ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,9,10,12,13,15,16,19,20 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
2019-11-29
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภทโฉนด) หมู่ที่ 1-20 ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภทโฉนด) หมู่ที่ 1-20 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
2019-11-29
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านเพิ่ม
2020-11-18
พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2019-11-20
พุธ 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่ม
2020-01-23
พฤหัส 23 มกราคม. 2563
ประกาศ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ลงวันที่  23 มกราคม 2563

อ่านเพิ่ม
2021-01-22
ศุกร์ 22 มกราคม. 2564
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) ตำบลกระโพ หมู่ที่ 1-20

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) ตำบลกระโพ หมู่ที่ 1-20 

อ่านเพิ่ม
2021-01-22
ศุกร์ 22 มกราคม. 2564
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภดส1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (ภดส1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่ม
2020-10-05
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

O20 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-05-12
พุธ 12 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

อ่านเพิ่ม
2021-05-12
พุธ 12 พฤษภาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

037นโยบายการบริหารความเสี่ยง

อ่านเพิ่ม
2020-10-05
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3) หมู่ที่ 16

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3  ประเภท น.ส.3 (เฉพาะรายเพิ่มเติม) หมู่ที่ 16

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3ก.) หมู่ที่ 1,8,10,11,17

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3ก.) หมู่ที่ 1,8,10,11,17

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 5,6,7,10,12,15,16,19,20

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 5,6,7,10,12,15,16,19,20

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภทโฉนด) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17,20

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3  ประเภทโฉนด

(เฉพาะรายเพิ่มเติม) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17,20

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
2020-10-07
พุธ 7 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ 2564

อ่านเพิ่ม
รายงานสถานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานสถานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 16,19,20

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 16,19,20

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 10,12,13,15

 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 10,12,13,15

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,9

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,9

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3) หมู่ที่ 9,11,16

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3) หมู่ที่ 9,11,16

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3) หมู่ที่ 1,2,7,8

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3) หมู่ที่ 1,2,7,8

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 14,16,17,18,19,20

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 14,16,17,18,19,20

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 7,8,9,10,11,13

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 7,8,9,10,11,13

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 1-6

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 1-6

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 19-20

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 19-20

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 13-18

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 13-18

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 7-12

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 7-12

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 1-6

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 1-6

อ่านเพิ่ม
2020-06-15
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

 เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** แบบบัญชีรายการจะส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในเขตตำบลกระโพ เพื่อดำเนินการติดประกาศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านตาทิตย์

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกระเจา

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี61

เรื่องรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่ม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่ม
ประมูลจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) หมู่ที่ 15

ประมูลจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) หมู่ที่ 15 บ้านภูดิน ตำบลกระโพ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบ อบต.กำหนด

อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองบึง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีดำ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564

อ่านเพิ่ม
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางกระโพ ถึง ตากลาง

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ประกวดราคาค่าจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 15 บ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562

 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

อ่านเพิ่ม