ข่าวประกาศ

ข่าวทั้งหมด 56 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3) หมู่ที่ 16

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3  ประเภท น.ส.3 (เฉพาะรายเพิ่มเติม) หมู่ที่ 16

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3ก.) หมู่ที่ 1,8,10,11,17

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท น.ส.3ก.) หมู่ที่ 1,8,10,11,17

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 5,6,7,10,12,15,16,19,20

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภท ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 5,6,7,10,12,15,16,19,20

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 (ประเภทโฉนด) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17,20

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3  ประเภทโฉนด

(เฉพาะรายเพิ่มเติม) หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,16,17,20

อ่านเพิ่ม
2020-11-23
จันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
2020-10-07
พุธ 7 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรื่อง ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ 2564

อ่านเพิ่ม
รายงานสถานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

รายงานสถานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 16,19,20

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 16,19,20

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 10,12,13,15

 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 10,12,13,15

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,9

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ส.ป.ก.4-01) หมู่ที่ 1,4,5,6,7,9

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3) หมู่ที่ 9,11,16

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3) หมู่ที่ 9,11,16

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3) หมู่ที่ 1,2,7,8

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3) หมู่ที่ 1,2,7,8

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 14,16,17,18,19,20

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 14,16,17,18,19,20

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 7,8,9,10,11,13

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 7,8,9,10,11,13

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 1-6

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (น.ส.3ก) หมู่ที่ 1-6

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 19-20

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 19-20

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 13-18

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 13-18

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 7-12

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 7-12

อ่านเพิ่ม
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 1-6

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (โฉนด) หมู่ที่ 1-6

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

 เรื่องรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** แบบบัญชีรายการจะส่งให้กับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในเขตตำบลกระโพ เพื่อดำเนินการติดประกาศ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (แบบผด.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านตาทิตย์

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านกระเจา

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี61

เรื่องรายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านเพิ่ม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ่านเพิ่ม
ประมูลจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) หมู่ที่ 15

ประมูลจ้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) หมู่ที่ 15 บ้านภูดิน ตำบลกระโพ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตามแบบ อบต.กำหนด

อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองบึง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีดำ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564

ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564

อ่านเพิ่ม
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

กำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางกระโพ ถึง ตากลาง

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ประกวดราคาค่าจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 15 บ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562

 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558 - 2562

อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561

อ่านเพิ่ม