ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด 32 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2022-11-10
พฤหัส 10 พฤศจิกายน 2565
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2024-01-25
พฤหัส 25 มกราคม. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ https://krapho.go.th/homeann/scoop/164

อ่านเพิ่ม
2023-12-04
จันทร์ 4 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-10-12
พฤหัส 12 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Un(seen) SEED ESAN เมล็ดพันธุ์ใหม่อีสาน"

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Un(seen) SEED ESAN เมล็ดพันธุ์ใหม่อีสาน" ในวันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

อ่านเพิ่ม
2022-01-14
ศุกร์ 14 มกราคม. 2565
"รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการปั่นจักรยาน"

"รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการปั่นจักรยาน" องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-04-19
จันทร์ 19 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์และอำนวยความสะดวกช่วง 7 วันอันตราย วันสงกรานต์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์และอำนวยความสะดวกช่วง 7 วันอันตราย วันสงกรานต์

อ่านเพิ่ม
2022-12-27
อังคาร 27 ธันวาคม 2565
No Gift Policy

                              องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

                               ในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่าง ๆ "เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส"

                                                                                 No Gift Policy

อ่านเพิ่ม
2021-12-30
พฤหัส 30 ธันวาคม 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

 

????????ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ????????

เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

????งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ โทร. 044-591059

อ่านเพิ่ม
2021-10-08
ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต."

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต." (เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

อ่านเพิ่ม
2020-01-06
จันทร์ 6 มกราคม. 2563
จดหมายข่าว "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ปี 2563

จดหมายข่าว "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ปี 2563

อ่านเพิ่ม
2021-01-04
จันทร์ 4 มกราคม. 2564
จดหมายข่าว "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

จดหมายข่าว "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

อ่านเพิ่ม
2021-07-20
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564
จดหมายข่าว "แจ้งมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19"

"จดหมายข่าว" องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ แจ้งมาตรการควบคุมโรคของตำบลกระโพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

อ่านเพิ่ม
2021-01-01
ศุกร์ 1 มกราคม. 2564
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แนวทางปฏิบัติ มาตรการและอัตราการจัดเก็บภาษี)

อ่านเพิ่ม
2021-03-31
พุธ 31 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบ 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 

ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-03-31
พุธ 31 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบ 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

 

อ่านเพิ่ม
2020-12-29
อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบ 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบ 2565

อ่านเพิ่ม
2021-03-30
อังคาร 30 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกระโพ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอาคุณ

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตระมูง

7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนโพ

อ่านเพิ่ม
2020-11-02
จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

ติดต่อ กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ 044-145029

อ่านเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ "ต้องไปตรวจ COVID-19 หรือไม่"

อ่านเพิ่ม
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แผ่นพับที่ 2)

(แผ่นพับที่ 2)

อ่านเพิ่ม
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แผ่นพับที่ 1)

(แผ่นพับที่ 1)

อ่านเพิ่ม
กิจกรรมหนาวนี้ ที่กระโพ

หนาวนี้ ที่กระโพ อบต.กระโพ ร่วมกับ 10 FOTOS CHANG Photo Trip Workshop ครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดประสบการณ์ แนวคิดเทคนิคการถ่ายภาพ ค่าใช้จ่ายท่านละ 4,500 บาท รับเพียง 30 ท่าน Trip นี้ กางเต็นท์ เล่นกล้อง (นอนนา) ชิมข้าวหอมมะลิและอาหารพื้นบ้านตลอดงาน ติดต่อคุณจอย 097-996-5091

อ่านเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ปี 2562

ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ปี 2562

อ่านเพิ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

อ่านเพิ่ม
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

อ่านเพิ่ม
เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลกระโพ (กระโพคัพ) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559

เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ครั้งที่ 5 ปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 มีนาคม 2559

- กีฬาฟุตบอล ประเภทประชาชนชายทั่วไป (ปิด)

- กีฬาวอลเลย์บอล ประเภทประชาชนชาย / หญิง (ปิด)

- กีฬาเซปัคตะกร้อ ประเภท ประชาชนชายทั่วไป

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
อบต.กระโพ จะดำเนินการจัดอบรม อสม.ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2

อบต.กระโพ จะดำเนินการจัดอบรม อสม.ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2559  ในวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน และส่งเสริมองค์ความรู้และหาประสบการณ์ให้กับ อสม. สามารถนำสิ่งมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในพื้นที่ได้   

อ่านเพิ่ม
ร่วมแสดงความรัก ถ่ายภาพน่ารัก กับคนที่รัก ในการจัดงานวันแห่งความรัก ในวันที่ 14 กุมภา ณ ศูนย์คชศึกษา

อบต.กระโพ ได้จัดงานวันแห่งความรัก โดยภายในงานได้จัดซุ้มต่างๆ ให้ได้ถ่ายภาพสวยเก็บไว้ในความทรงจำกับคนที่คุณรัก มาร่วมถ่ายภาพแสดงความรักกับคู่รัก เพื่อนรัก  ถ่ายภาพน่ารัก ๆ กับคนที่รัก "ในการจัดงานวันแห่งความรัก" ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภา 2559 ณ ศูนย์คชศึกษา  

อ่านเพิ่ม
โปรดติดตามชม อบต.มหาสนุก ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

รายการ "อบต.มหาสนุก" สัปดาห์นี้ มาสนุกสนานหน้าจอพร้อมกับพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีคุณเสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ พร้อมกับแขกรับเชิญสุดฮา "คุณแจ็ค เชิญยิ้ม" ที่จะมาเรียกเสียงหัวเราะให้กับทุกคน ณ ดินแดนที่มีการเลี้ยงช้างมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย กับ "อบต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์" มาพบการแข่งขันทำ "ขนมขี้หมา" ขนมพื้นบ้านชื่อแสนแปลกที่ทำจากข้าวก้นหม้อของชาวตำบลกระโพ ในเกมที่มีชื่อว่า "ขนมขี้หมา พากันชั่ง " แล้วไปสนุกสนานกันต่อกับภารกิจการผนึกกำลังสามัคคีของคน 3 วัย ร่วมแรงร่วมใจกันพิชิตเงินสนับสนุนอบต. ในเกมที่มีชื่อว่า "อาบน้ำช้าง หอบหญ้าชั่งกิโล" ติดตามความสนุกสนานทั้งหมดนี้กันให้ได้ใน รายการอบต.มหาสนุก วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคมนี้ 16.00 น. เป็นต้นไป "สนุกทุกที่ทั่วไทย สู้กันทุกวัย สามัคคียกตำบล"

อ่านเพิ่ม
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558

 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558

อ่านเพิ่ม
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดรัตนมงคล บ้านตระมูง ตำบลกระโพ

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดรัตนมงคล บ้านตระมูง ตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
โครงการชุมชนคนบ้านเฮา

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้จัดทำโครงการชุมชนคนบ้านเฮา โดยมอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ส่วนตำบล รับผิดชอบประจำแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนตำบลกระโพ และรับข้อเสนอแนะ ปัญหาต่่างๆ รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

วัตถประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

2.เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชน

3.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพได้รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที

อ่านเพิ่ม