การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก...

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" ประจำปี...

อ่านเพิ่ม

วีดีทัศน์เครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น "รักเท่าช้าง" KP Gang ใกล้ช...

วีดีทัศน์เครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขป...

อ่านเพิ่ม

อบต.กระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ "รวมพลังแห่งความภักดี" 22 พฤศจิกายน 2559...

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จัดกิจกรรม "รวม...

อ่านเพิ่ม

โครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี 2567...

โครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ บริเวณวังทะลุ บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสืบศรัทธาดอนบวช ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประเพณ...

อ่านเพิ่ม

โครงการจิตอาสา "อาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง" ประจำปีงบประมาณ 2567...

โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 "อาสาพัฒนาทำความสะอ...

อ่านเพิ่ม

กิจกรรมกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "กระโพคัพ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2567...

กิจกรรมกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ "กระโพคัพ ครั้งที่ 6" ประจำปี 2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การ...

อ่านเพิ่ม

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567...

อ่านเพิ่ม


โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสด "1 ตำบล 1 ทุ่งปอเทือง" ประจำปีงบ 2567...

อ่านเพิ่ม


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด
2024-01-25
พฤหัส 25 มกราคม. 2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อ่านเพิ่ม
2023-12-04
จันทร์ 4 ธันวาคม 2566
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2567 อ่านเพิ่ม
2023-10-12
พฤหัส 12 ตุลาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "Un(seen) SEED ESAN เมล็ดพันธุ์ใหม่อีสาน" อ่านเพิ่ม
2022-01-14
ศุกร์ 14 มกราคม. 2565
"รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการปั่นจักรยาน" อ่านเพิ่ม
2021-04-19
จันทร์ 19 เมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์และอำนวยความสะดวกช่วง 7 วันอันตราย วันสงกรานต์ อ่านเพิ่ม
2022-12-27
อังคาร 27 ธันวาคม 2565
No Gift Policy อ่านเพิ่ม
2021-12-30
พฤหัส 30 ธันวาคม 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 อ่านเพิ่ม
2021-10-08
ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ "เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลกระโพ ออกมาใช้สิทธิ เลือกตั้ง [X] อบต." อ่านเพิ่ม
2020-01-06
จันทร์ 6 มกราคม. 2563
จดหมายข่าว "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ปี 2563 อ่านเพิ่ม
2021-01-04
จันทร์ 4 มกราคม. 2564
จดหมายข่าว "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" อ่านเพิ่ม
2021-07-20
อังคาร 20 กรกฎาคม 2564
จดหมายข่าว "แจ้งมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19" อ่านเพิ่ม
2021-01-01
ศุกร์ 1 มกราคม. 2564
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อ่านเพิ่ม
2021-03-31
พุธ 31 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบ 2564 อ่านเพิ่ม
2021-03-31
พุธ 31 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบ 2564 อ่านเพิ่ม
2020-12-29
อังคาร 29 ธันวาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ปีงบ 2565 อ่านเพิ่ม
2021-03-30
อังคาร 30 มีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านเพิ่ม
2020-11-02
จันทร์ 2 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 อ่านเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่ม
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แผ่นพับที่ 2) อ่านเพิ่ม
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แผ่นพับที่ 1) อ่านเพิ่ม
กิจกรรมหนาวนี้ ที่กระโพ อ่านเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ปี 2562 อ่านเพิ่ม
ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น อ่านเพิ่ม
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน อ่านเพิ่ม
เชิญร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลกระโพ (กระโพคัพ) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 อ่านเพิ่ม
อบต.กระโพ จะดำเนินการจัดอบรม อสม.ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2 อ่านเพิ่ม
ร่วมแสดงความรัก ถ่ายภาพน่ารัก กับคนที่รัก ในการจัดงานวันแห่งความรัก ในวันที่ 14 กุมภา ณ ศูนย์คชศึกษา อ่านเพิ่ม
โปรดติดตามชม อบต.มหาสนุก ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่ม
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2558 อ่านเพิ่ม
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดรัตนมงคล บ้านตระมูง ตำบลกระโพ อ่านเพิ่ม
โครงการชุมชนคนบ้านเฮา อ่านเพิ่ม

วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด
2024-04-03
พุธ 3 เมษายน 2567
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อ่านเพิ่ม
2024-04-22
จันทร์ 22 เมษายน 2567
ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2567 อ่านเพิ่ม
2023-06-22
พฤหัส 22 มิถุนายน 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขันทอง ศาลางาม-ถนนลาดยาง กระโพไปสตึก หมู่ที่ 8 บ้านตาทิตย์ อ่านเพิ่ม
2023-06-15
พฤหัส 15 มิถุนายน 2566
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขันทอง ศาลางาม-ถนนลาดยาง กระโพไปสตึก หมู่ที่ 8 บ้านตาทิตย์ อ่านเพิ่ม
2023-05-19
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านเพิ่ม
2023-10-10
อังคาร 10 ตุลาคม 2566
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผด.2) อ่านเพิ่ม
2023-10-10
อังคาร 10 ตุลาคม 2566
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านเพิ่ม
2023-10-10
อังคาร 10 ตุลาคม 2566
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านเพิ่ม
2023-10-10
อังคาร 10 ตุลาคม 2566
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านเพิ่ม
2023-10-10
อังคาร 10 ตุลาคม 2566
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ่านเพิ่ม
2023-08-23
พุธ 23 สิงหาคม 2566
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ อ่านเพิ่ม
2023-08-23
พุธ 23 สิงหาคม 2566
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ อ่านเพิ่ม
2023-04-20
พฤหัส 20 เมษายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดตั้งเคลนไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความจุกระบอกไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
2023-03-31
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดตั้งเคลนไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความจุกระบอกไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ซีซี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
2022-12-29
พฤหัส 29 ธันวาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายทางบ้านหนองอีดำ-บ้านหินเหล็กไฟ จาก กม. 0+000 ถึง 2+800 ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
2022-12-08
พฤหัส 8 ธันวาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายทางบ้านหนองอีดำ-บ้านหินเหล็กไฟ จาก กม. 0+000 ถึง 2+800 ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
2022-11-29
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สายทางบ้านหนองอีดำ-บ้านหินเหล็กไฟ ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร อ่านเพิ่ม
2022-11-29
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2565
ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองอีดำ-บ้านหินเหล็กไฟ ระยะทาง 2.800 กิโลเมตร อ่านเพิ่ม
2022-10-07
ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) กองการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านเพิ่ม
2022-10-07
ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านเพิ่ม
2022-10-07
ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านเพิ่ม
2022-10-07
ศุกร์ 7 ตุลาคม 2565
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อ่านเพิ่ม
2022-10-11
อังคาร 11 ตุลาคม 2565
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ผด.2) อ่านเพิ่ม
2022-03-15
อังคาร 15 มีนาคม 2565
การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 64 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 อ่านเพิ่ม
2022-02-24
พฤหัส 24 กุมภาพันธ์. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่ม
2022-02-14
จันทร์ 14 กุมภาพันธ์. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองขวาง อ่านเพิ่ม
2021-10-15
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ ผด.2) อ่านเพิ่ม
2021-10-15
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านเพิ่ม
2020-09-30
พุธ 30 กันยายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
2020-06-30
อังคาร 30 มิถุนายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
2020-03-31
อังคาร 31 มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
2019-12-27
ศุกร์ 27 ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
2020-12-30
พุธ 30 ธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ปีงบ 2564 อ่านเพิ่ม
2020-11-30
จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบ 2564 อ่านเพิ่ม
2020-10-30
ศุกร์ 30 ตุลาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ปีงบ 2564 อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด.3 ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านเพิ่ม
2021-03-22
จันทร์ 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านตาทิตย์ 2 อ่านเพิ่ม
2021-03-22
จันทร์ 22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านตาทิตย์ 1 อ่านเพิ่ม
2021-02-25
พฤหัส 25 กุมภาพันธ์. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อ่านเพิ่ม
2021-01-29
ศุกร์ 29 มกราคม. 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อ่านเพิ่ม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่ม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่ม
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ(ชุดที่ 3) รับเอกสาร วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 และ เสนอราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จำนวน 3 โครงการ(ชุดที่ 2) รับเอกสาร วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 และ เสนอราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังและขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 3 โครงการ(ชุดที่ 1) รับเอกสาร วันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 และ เสนอราคาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ(ชุดที่ 4) สามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และ เสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น. อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ(ชุดที่ 3) สามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และ เสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น. อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ(ชุดที่ 2) สามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และ เสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น. อ่านเพิ่ม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ(ชุดที่ 1) สามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และ เสนอราคาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.-11.00 น. อ่านเพิ่ม
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ และให้ผู้รับเข้าเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. (ชุดที 3) อ่านเพิ่ม
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ และให้ผู้รับเข้าเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. (ชุดที 2) อ่านเพิ่ม
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ และให้ผู้รับเข้าเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. (ชุดที 1) อ่านเพิ่ม
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ และให้ผู้รับเข้าเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. อ่านเพิ่ม
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ และให้ผู้รับเข้าเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. (ชุดที 3) อ่านเพิ่ม
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ และให้ผู้รับเข้าเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. (ชุดที 1) อ่านเพิ่ม
ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานก่อสร้าง จำนวน 3 โครง และให้ผู้รับเข้าเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. (ชุดที 2) อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองอีดำ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองบึง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์(สนามฟุตซอล) หมู่ที่ 15 บ้านภูดิน ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางสร้างโรงอาหารฯ หมู่ 14 อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางสร้างโรงอาหารฯ หมู่ 10 อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 8 อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลาง ต่อเติมอาคาร อบต อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางก่อสร้างอาคาร บริเวณวังทะลุ หมู่ 9 อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางก่อสร้างถนนสำหรับน้ำล้น หมู่ที่ 12 อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 20 อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 14 อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคาจ้างและราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 6 อ่านเพิ่ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวถนนลงหินคลุก 6 โครงการ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนน (คสล) หมู่ที่ 3,7,9,15,17 และ โครงการเสริมผิวถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 5 อ่านเพิ่ม
ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซ๊ซี จำนวน 1 คัน อ่านเพิ่ม
โครงการขุดลอกหนองสะกัว บ้านกระเจา หมู่ที่ 2 อ่านเพิ่ม
ราคากลางโครงการขุดลอกหนองหินเหล็กไฟ บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 18 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส หมู่ที่ 12 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง บ้านศาลา หมู่ที่ 11 อ่านเพิ่ม
โครงการขุดลอกคลองบ้านบอน บ้านบอน หมู่ที่ 4 อ่านเพิ่ม
โครงการขุดลอกห้วยเม็ก บ้านอาคุณ หมู่ที่ 5 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านด่าน หมู่ที่ 19 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการขุดลอกหนองอาริด บ้านอาคุณ หมู่ที่ 5 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการขุดลอกหนองบึง บ้านหนองบึง หมู่ที่ 12 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการงานขุดลอกหนองขวาง บ้านภูดิน หมู่ที่ 15 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง บ้านบอน หมู่ที่ 4 อ่านเพิ่ม
โครงการปรับปรุงคันคลองลงดินลูกรัง บ้านตาทิพย์ หมู่ที่ 8 และ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการปรับปรุงคันคลองลงดินลูกรัง บ้านตากลาง หมู่ที่ 9,13 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ 4 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 18 อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 11 อ่านเพิ่ม
คก.เสริมสร้างถนนลงดินลูกรัง บ้านตากลาง หมู่ที่ 13 อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานอเนกประสงค์หน้าศาลาประชาคม บ้านบุรี หมู่ที่ 16 อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศพด.บ้านโนนโพ หมู่ที 10 อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างถนนดิน บ้านกระเจา หมู่ที่ 2 (สายทางข้างปู่ตา) อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง หมู่ที่ 14 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
คก.ขุดลอกแหล่งน้ำ(หนองอาริด) หมู่ที่ 5 บ้านอาคุณ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
คก.ขุดลอกคลองกระเจา หมู่ที่ 2 บ้านกระเจา ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ อ่านเพิ่ม
คก.ขุดลอกแหล่งน้ำ(หนองขวาง) บ้านภูดิน หมู่ที่ 15 อ่านเพิ่ม
คก.ขุดลอกแหล่งน้ำ (หนองบัว) บ้านด่าน หมู่ที่ 19 อ่านเพิ่ม
คก.ขุดลอกห้วยบอน บ้านบอน หมู่ที่ 4 อ่านเพิ่ม
คก.ขุดลอกแหล่งน้ำ (สระน้ำบ้านหินเหล็กไฟ) บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 18 อ่านเพิ่ม
คก.ขุดลอกห้วยเม็ก บ้านอาคุณ หมู่ที่ 5 อ่านเพิ่ม
คก.ขุดลอกแหล่งน้ำ (สระน้ำบ้านโคกกุง) บ้านโคกกุง หมู่ที่ 17 อ่านเพิ่ม
คก.ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางกระโพ - ตากลาง (บ้านตากลาง หมู่ที่ 9 - บ้านหนองบัว หมู่ที่ 14) อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 15 บ้านภูดิน ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อ่านเพิ่ม
คก.ปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง หมู่ที่ 6,12 อ่านเพิ่ม
คก.ปรับปรุงถนนลงดินลูกรัง หมู่ที่ 6,16 อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 อ่านเพิ่ม
คก.ปรับปรุงอาคารหม่อนไหม ม.13 อ่านเพิ่ม
คก.ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะบริเวณวังทะลุ ม.9 อ่านเพิ่ม
คก.ก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบหนองน้ำ ม.5 อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกระโพ-บ้านตากลาง,สายบ้านกระโพ-อาคุณ อ่านเพิ่ม
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ / ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 สาย สายบ้านกระโพ-บ้านตากลาง,สายบ้านกระโพ-บ้านอาคุณ อ่านเพิ่ม
ประกาศประมูลจ้าง/ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 สาย บ้านกระโพ-บ้านอาคุณ ,กระโพ-ตากลาง อ่านเพิ่ม
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7,9,13 อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างขุดลอกห้วยเม็ก ม.5 อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง คสล.ม.18 อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/กำหนดวัน เวลา สถานที่ โครงการ คสล.ม.5 อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/กำหนดวัน เวลา สถานที่ โครงการ คสล.ม.18 อ่านเพิ่ม
ประกาศประมูลจ้าง/ราคากลางโครงการขุดลอกห้วยเม็ก ม.5 อ่านเพิ่ม
ประกาศประมูลจ้าง/ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 อ่านเพิ่ม
ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้าง ศพด.ม.14 อ่านเพิ่ม

 • (ประกาศราคากลาง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ถนนสายบ้านบอน - บ้านอาคุณ ตำบลกระโพ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๓๑๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ถนนสายบ้านบอน - บ้านอาคุณ ตำบลกระโพ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๓๑๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ถนนสายบ้านบอน - บ้านอาคุณ ตำบลกระโพ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๓๑๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์ดีเซล ยี่ห้อ ISUZU DMAX (ดับเบิ้ลแคป) สีขาว หมายเลขทะเบียน กค ๔๐๐๙ สุรินทร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านบอน-บ้านอาคุณ) บ้านบอล หมู่ที่ ๔ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๕ หลัง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Overlay ถนนสายบ้านบอน - บ้านอาคุณ ตำบลกระโพ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๓๑๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๕ หลัง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก (สายทางวัดศรีบุญเรือง - คันคลอง) บ้านอาคุณ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางทิศตะวันตก รพสต.ตระมูง) บ้านชะมวง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางไปเมรุบ้านตาทิตย์) บ้านตาทิตย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายเพชรชนะชัย บุญเลี้ยง) บ้านตากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายเปรียม จงรัมย์ - นายเขียว มาดี) บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายตุ่ย ศาลางาม - สระหนองบัว) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนางเพ็ญ วงศ์ทอง) บ้านภูดิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านตระมูง - สำนักสงฆ์วัดป่ารัตนากร) บ้านตระมูง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านด่าน - บ้านโนนโพ) บ้านด่าน หมู่ที่ ๑๙ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก (สายทางวัดศรีบุญเรือง - คันคลอง) บ้านอาคุณ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางไปเมรุบ้านตาทิตย์) บ้านตาทิตย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายเพชรชนะชัย บุญเลี้ยง) บ้านตากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายเปรียม จงรัมย์ - นายเขียว มาดี) บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายตุ่ย ศาลางาม - สระหนองบัว) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านตระมูง - สำนักสงฆ์วัดป่ารัตนากร) บ้านตระมูง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านตระมูง - บ้านบุรี) บ้านตระมูง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านชะมวง) บ้านชะมวง หมู่ที่ ๒๐ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตากลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองโนนโพ บ้านโนนโพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง บ้านกระเจา หมู่ที่ ๒ (สายทางบ้านนายเต็ก หอมหวล - ทิศตะวันตกหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมท่อส่งน้ำที่ชำรุดเสียหายของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึก จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางรอบหมู่บ้าน) บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านโคกกุง - บ่อขยะ) บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางหน้าบ้านนางอารียา วงษ์ทอง) บ้านภูดิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางรอบหมู่บ้าน) บ้านตากลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนางเจือย พรหมบุตร - บ้านนางย้อย เครือจันทร์) บ้านกระเจา หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำตาทิตย์ ๑,๒ บ้านตาทิตย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญของกำนัลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านตระมูง - บ้านบุรี) บ้านตระมูง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านกระเจา - บ้านหนองอีดำ) บ้านกระเจา หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายทางรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางรอบหมู่บ้าน) บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านโคกกุง - บ่อขยะ) บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางหน้าบ้านนางอารียา วงษ์ทอง) บ้านภูดิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน) จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญของกำนัลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านตระมูง - บ้านบุรี) บ้านตระมูง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ยกเลิกประกาศเชิญชวน) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านกระเจา - บ้านหนองอีดำ) บ้านกระเจา หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายทางรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางรอบหมู่บ้าน) บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านโคกกุง - บ่อขยะ) บ้านโคกกุง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางหน้าบ้านนางอารียา วงษ์ทอง) บ้านภูดิน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางรอบหมู่บ้าน) บ้านตากลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านตระมูง - บ้านบุรี) บ้านตระมูง หมู่ที่ ๖ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายทางบ้านกระเจา - บ้านหนองอีดำ) บ้านกระเจา หมู่ที่ ๒ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (สายทางรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docucentre SC๒๐๒๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๖-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน กระโพเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ ๐.๘๐ เมตร (สายทางคันคลองกระโพ) บ้านตากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๘ 0.60 เมตร (สายทางบ้านบอน - บ้านหนองอีดำ) บ้านบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก (สายทางบ้านด่าน - บ้านแตล) บ้านด่าน หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางข้างโรงเรียนบ้านโนนโพ) บ้านโนนโพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน กระโพเกมส์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลกระโพ จำนวน 13 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตำบลกระโพ จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลกระโพ จำนวน 13 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตำบลกระโพ จำนวน 8 แห่ง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลกระโพ จำนวน 13 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตำบลกระโพ จำนวน 8 แห่ง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จำนวน ๘๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมโรงอาหารพร้อมล้อมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก) ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จำนวน ๘๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศเชิญชวน) จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนโพ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) จ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านตากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) จ้างโครงการปรับปรุง/ต่อเติมโรงอาหารพร้อมล้อมรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จำนวน ๘๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา) ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จำนวน ๘๕ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (ประกาศราคากลาง) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 24,786 ถุง สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลกระโพ จำนวน 13 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตำบลกระโพ จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ -> คลิกอ่าน..
 • (แผนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 24,786 ถุง สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลกระโพ จำนวน 13 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดตำบลกระโพ จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..

พฤษภาคม ปี 2567
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
เดือนปัจจุบัน

จำนวนผู้ออนไลน์เวลานี้

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์นับจาก 20 ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

หมู่ 2 บ้านกระเจา

ตำบลกระโพ

อำเภอท่าตูม

จังหวัดสุรินทร์ 32120

(อบต.)โทร 044-591-028

(กองคลัง)โทร 044-591-059

(ป้องกัน)โทร 044-591-055

แผนที่สารสนเทศ