ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ลักษณะที่ตั้ง

1.  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตั้งอยู่  หมู่ที่ 2 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   เนื้อที่ตำบลกระโพ   ทั้งหมดประมาณ 108 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอท่าตูมเป็นระยะทาง 35  กิโลเมตร

          2.  ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลกระโพ มีลักษณะเป็นที่ลุ่ม และที่ดอนสลับกันไป  สภาพพื้นที่ดิน เป็นดินร่วนปนทราย    ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูดิน  และป่าดงสายทอ   พื้นที่ของตำบลกระโพตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอท่าตูมมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและพื้นที่ติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้

          ทิศเหนือ         ติดกับตำบลไพรขลา  และตำบลนาหนองไผ่   อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

          ทิศใต้             ติดกับตำบลเมืองลีง     ตำบลชุมแสง    อำเภอจอมพระ   จังหวัดสุรินทร์

          ทิศตะวันออก    ติดกับตำบลบะ      อำเภอท่าตูม   จังหวัดสุรินทร์

          ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลทุ่งวัง   และตำบลกระสัง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์