รายงานสถานะบัญชีการเงินประจำปี

ข่าวทั้งหมด 7 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
รายงานผลการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2023-10-09
จันทร์ 9 ตุลาคม 2566
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่ม
2021-10-15
ศุกร์ 15 ตุลาคม 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่ม
2022-03-15
อังคาร 15 มีนาคม 2565
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

อ่านเพิ่ม
2020-10-05
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-01
จันทร์ 1 กุมภาพันธ์. 2564
รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

อ่านเพิ่ม