รายงานการประชุม

รายงานการประชุมทั้งหมด 43รายงานการประชุม


วัน เดือน ปี ชื่อ รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2024-01-05
ศุกร์ 5 มกราคม. 2567
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปี 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปี พ.ศ.2566

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 1) ในวันที่   กุมภาพันธ์ 2566

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 09.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 1) ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 2) ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 09.30 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2566

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 09.30 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 3) ในวันที่ 28 กันยายน 2566

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

อ่านเพิ่ม
2023-01-05
พฤหัส 5 มกราคม. 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปี พ.ศ.2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปี พ.ศ.2565

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยแรก) ในวันที่ 7 มกราคม 2565

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 09.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 09.30 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

- ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ (สมัยที่ 4 ) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3 เวลา 10.00 น.

อ่านเพิ่ม
2022-12-29
พฤหัส 29 ธันวาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 (วันที่ 29 ธันวาคม 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-11-24
พฤหัส 24 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-11-04
ศุกร์ 4 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-09-28
พุธ 28 กันยายน 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (วันที่ 28 กันยายน 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-08-23
อังคาร 23 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 (วันที่ 23 สิงหาคม 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-08-22
จันทร์ 22 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 22 สิงหาคม 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-08-15
จันทร์ 15 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-05-11
พุธ 11 พฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 11 พฤษภาคม 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-01-07
ศุกร์ 7 มกราคม. 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (วันที่ 7 มกราคม 2565)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2022-01-04
อังคาร 4 มกราคม. 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ครั้งแรก ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ครั้งแรก ประจำปี 2565 วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ (ชั้น 3)

อ่านเพิ่ม
2021-02-10
พุธ 10 กุมภาพันธ์. 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว1 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว1 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-10
พุธ 10 กุมภาพันธ์. 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-16
อังคาร 16 กุมภาพันธ์. 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว3 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว3 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-16
อังคาร 16 กุมภาพันธ์. 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว4 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว4 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-05-17
จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว5 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว5 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-05-17
จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว6 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว6 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-09
จันทร์ 9 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว9 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว9 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-09
จันทร์ 9 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว10 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว10 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-17
อังคาร 17 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว11 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว11 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-17
อังคาร 17 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว12 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว12 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-20
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว14 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว14 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-20
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว15

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว15 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-09-28
อังคาร 28 กันยายน 2564
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-24
อังคาร 24 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-19
พฤหัส 19 สิงหาคม 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-13
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-03
อังคาร 3 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-05-24
จันทร์ 24 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-23
อังคาร 23 กุมภาพันธ์. 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-15
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์. 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2020-11-18
พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2020-12-21
จันทร์ 21 ธันวาคม 2563
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี63

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-11-17
อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-09-28
จันทร์ 28 กันยายน 2563
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ปี63

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-08-24
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-08-20
พฤหัส 20 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-08-14
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-08-10
จันทร์ 10 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-05-21
พฤหัส 21 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-05-15
ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-02-20
พฤหัส 20 กุมภาพันธ์. 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ปี63

อ่านเพิ่ม