รายงานการประชุม

รายงานการประชุมทั้งหมด 32รายงานการประชุม


วัน เดือน ปี ชื่อ รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2021-02-10
พุธ 10 กุมภาพันธ์. 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว1 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว1 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-10
พุธ 10 กุมภาพันธ์. 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว2 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-16
อังคาร 16 กุมภาพันธ์. 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว3 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว3 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-16
อังคาร 16 กุมภาพันธ์. 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว4 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว4 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-05-17
จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว5 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว5 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-05-17
จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว6 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว6 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-09
จันทร์ 9 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว9 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว9 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-09
จันทร์ 9 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว10 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว10 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-17
อังคาร 17 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว11 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว11 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-17
อังคาร 17 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว12 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว12 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-20
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว14 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว14 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-20
ศุกร์ 20 สิงหาคม 2564
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว15

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สร 76001 (สภาอบต.)/ว15 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

อ่านเพิ่ม
2021-09-28
อังคาร 28 กันยายน 2564
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-24
อังคาร 24 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-19
พฤหัส 19 สิงหาคม 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-13
ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-08-03
อังคาร 3 สิงหาคม 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-05-24
จันทร์ 24 พฤษภาคม 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-23
อังคาร 23 กุมภาพันธ์. 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2021-02-15
จันทร์ 15 กุมภาพันธ์. 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2020-11-18
พุธ 18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่ม
2020-12-21
จันทร์ 21 ธันวาคม 2563
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี63

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่2 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-11-17
อังคาร 17 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-09-28
จันทร์ 28 กันยายน 2563
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ปี63

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-08-24
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่4 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-08-20
พฤหัส 20 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-08-14
ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-08-10
จันทร์ 10 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-05-21
พฤหัส 21 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-05-15
ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-02-24
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์. 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2 ปี63

อ่านเพิ่ม
2020-02-20
พฤหัส 20 กุมภาพันธ์. 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ปี63

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1 ปี63

อ่านเพิ่ม