แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานทั้งหมด 11 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2024-03-05
อังคาร 5 มีนาคม 2567
สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

025 สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่ม
2023-11-02
พฤหัส 2 พฤศจิกายน 2566
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-11-14
อังคาร 14 พฤศจิกายน 2566
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566-2568

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2566-2568 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-10-16
จันทร์ 16 ตุลาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [เมษายน 2566 - กันยายน 2566]

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [เมษายน 2566 - กันยายน 2566] องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2023-10-26
พฤหัส 26 ตุลาคม 2566
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-04-20
พฤหัส 20 เมษายน 2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566] 

อ่านเพิ่ม
2022-12-29
พฤหัส 29 ธันวาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-10-27
พฤหัส 27 ตุลาคม 2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2022-04-05
อังคาร 5 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

อ่านเพิ่ม
2021-10-18
จันทร์ 18 ตุลาคม 2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-04-25
อาทิตย์ 25 เมษายน 2564
แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

อ่านเพิ่ม