ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณทั้งหมด 5 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2023-10-29
อาทิตย์ 29 ตุลาคม 2566
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-09-27
อังคาร 27 กันยายน 2565
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-09-22
พุธ 22 กันยายน 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2020-09-30
พุธ 30 กันยายน 2563
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม