ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณทั้งหมด 2 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2020-09-30
พุธ 30 กันยายน 2563
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม