ประกาศผลITA

ทั้งหมด 2ผล


วัน เดือน ปี ชื่อ รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2023-09-01
ศุกร์ 1 กันยายน 2566
การประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบ 2566

การประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2022-06-01
พุธ 1 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 64

ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 64

อ่านเพิ่ม