ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ทั้งหมด 3 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อ รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-04-01
พฤหัส 1 เมษายน 2564
ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบ 2564

ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-04-01
พฤหัส 1 เมษายน 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 2564

ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ปีงบ 2564

อ่านเพิ่ม