คู่มือการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด 3 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อ รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2022-10-03
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อ่านเพิ่ม
2020-10-01
พฤหัส 1 ตุลาคม 2563
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

อ่านเพิ่ม