การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งหมด 23 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อ รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-10-03
อังคาร 3 ตุลาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

อ่านเพิ่ม
2022-02-04
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านเพิ่ม
2022-10-05
พุธ 5 ตุลาคม 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-01-23
จันทร์ 23 มกราคม. 2566
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่ม
2021-02-18
พฤหัส 18 กุมภาพันธ์. 2564
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-02-04
ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์. 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2022-01-18
อังคาร 18 มกราคม. 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2021-01-29
ศุกร์ 29 มกราคม. 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2020-12-23
พุธ 23 ธันวาคม 2563
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

อ่านเพิ่ม
2020-12-23
พุธ 23 ธันวาคม 2563
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

อ่านเพิ่ม
2020-12-23
พุธ 23 ธันวาคม 2563
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

อ่านเพิ่ม
2020-12-23
พุธ 23 ธันวาคม 2563
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2020-12-23
พุธ 23 ธันวาคม 2563
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2021-07-09
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2021-07-09
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศ เรื่อง จัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกประเภทเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ประกาศ เรื่อง จัดพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกประเภทเข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2021-07-09
ศุกร์ 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

อ่านเพิ่ม
2020-10-05
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่ม
2021-05-10
จันทร์ 10 พฤษภาคม 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

อ่านเพิ่ม
2021-05-10
จันทร์ 10 พฤษภาคม 2564
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่ม
2021-05-10
จันทร์ 10 พฤษภาคม 2564
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่ม