ข่าว รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ


ไฟล์แนบ

ข่าวล่าสุด