ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวทั้งหมด 23 ข่าว


วัน เดือน ปี ชื่อข่าว รายละเอียด อ่านเพิ่ม
2024-04-01
จันทร์ 1 เมษายน 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

อ่านเพิ่ม
2023-12-28
พฤหัส 28 ธันวาคม 2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 - ธ.ค.66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 66 - ธ.ค.66) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อ่านเพิ่ม
2023-10-02
จันทร์ 2 ตุลาคม 2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนหลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนหลัง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2023-09-08
ศุกร์ 8 กันยายน 2566
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม
2023-07-11
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขันทอง ศาลางาม - ถนนลาดยาง กระโพไปสตึก หมู่ 8 บ้านตาทิตย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขันทอง ศาลางาม - ถนนลาดยาง กระโพไปสตึก หมู่ที่ 8 บ้านตาทิตย์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่ม
2023-04-25
อังคาร 25 เมษายน 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่ม
2023-04-03
จันทร์ 3 เมษายน 2566
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-10-03
จันทร์ 3 ตุลาคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 65 - ก.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2022-07-01
ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 65 - มิ.ย. 65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2021-09-30
พฤหัส 30 กันยายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-06-30
พุธ 30 มิถุนายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่ม
2021-03-31
พุธ 31 มีนาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่ม
2020-12-30
พุธ 30 ธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1) ปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่ม
2022-04-05
อังคาร 5 เมษายน 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค.65) ปีงบ 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค.65) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2022-04-05
อังคาร 5 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก) ปีงบ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (รอบ 6 เดือนแรก) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่ม
2022-01-05
พุธ 5 มกราคม. 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1(ต.ค.64 - ธ.ค.64) ปีงบ 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64 - ธ.ค.64) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่ม
2021-08-27
ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านหนองอีดำ ม.3 ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านหนองอีดำ ม.3 ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

อ่านเพิ่ม
2021-08-27
ศุกร์ 27 สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านอาคุณ ม.5 ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านอาคุณ ม.5 ตามแบบ อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

อ่านเพิ่ม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านกระโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่ม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างการขุดลอกแหล่งน้ำสระหนองศาลา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างการขุดลอกแหล่งน้ำสระหนองศาลา หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
อ่านเพิ่ม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่ม
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

อ่านเพิ่ม