ข่าววีดีโอ

รายละเอียดข่าว

วีดีทัศน์เครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น "รักเท่าช้าง" KP Gang ใกล้ชิดวัยเรียน เข้าใจวัยรุ่น สนับสนุนเยาวชน อบต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

วีดีทัศน์เครือข่ายต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับพื้นที่ จ.สุรินทร์ ความยาว 8 นาที เรื่อง "รักเท่าช้าง" KP Gang ใกล้ชิดวัยเรียน เข้าใจวัยรุ่น สนับสนุนเยาวชน อบต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ ตำบลกระโพ มีเป้าหมาย คือ “ไม่มีวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ถ้ามีวัยรุ่นสามารถเลี้ยงดูบุตรและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข” จากการขับเคลื่อนงานโดยอสม.เพศที่ 3 ที่มีใจรักในงานช่วยเหลือวัยรุ่นในชุมชน โดยจัดตั้งชมรมเรนโบว์วัยใสของชุมชนกระโพ ในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ก่อเกิดความร่วมมือของเครือข่ายอปท.และชุมชน KP Gang ใกล้ชิดวัยเรียน เข้าใจวัยรุ่น สนับสนุนเยาวชน ร่วมกันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นให้กับคนในชุมชนคนเกิดเป็น นวัตกรรม รักเธอเท่าช้าง แจกถุงยางให้วัยรุ่นทุกคนในตำบลกระโพ ได้มีการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ การกระจายถุงยางเข้าถึงวัยรุ่นได้ 90 % มีการแจกถุงยากตามโฮมสเตบ้านช้าง พร้อมทำค่ายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทเบียร์ช้าง ในกิจกรรมค่ายกีฬา ค่ายดนตรี ซึ่งจากการทำงานอย่างจริงจัง จริงใจ ต่อเนื่อง ภาคีร่วมสนับสนุน ทำให้สามารถเข้าถึงเด็กวัยรุ่นได้ง่ายขึ้น เด็กกล้าเข้ามาปรึกษา วัยรุ่นกล้าใช้ถุงยางอนามัย ไม่เขินอายในการมารับบริการ ทำให้อัตราการท้องลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในพื้นที่ตำบลกระโพ เมื่อเครือข่ายร่วมดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหาจึงร่วมหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อยอดจากชมรมเรนโบว์วัยใสของรพ.สต.บ้านตระมูง

ข่าวล่าสุด