ข่าว โครงการส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชน ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชน ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมศูนย์ข้าวชุมชน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2564 ณ บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด