ข่าว โครงการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน (T - Licence) ปี 2559

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน (T - Licence) ปี 2559

ระหว่างวันที่ 22- 26 เมษายน 2559 เพื่่อพัฒนาให้เยาวชน ประชาชน และบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ เทคนิคในการฝึกสอน และเพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ความสามารถให้สูงเพิ่มขึ้น สามารถนำกลับไปพัฒนากีฬาต่อไป

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด