ข่าว การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจำจังหวัดสุรินทร์(ชุดชาวกูย) ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองประจำจังหวัดสุรินทร์(ชุดชาวกูย) ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย

ชุดพื้นเมืองประจำจังหวัดสุรินทร์(ชุดชาวกูย) ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด