ข่าว โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด