ข่าว โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "กลุ่มดินปลูกจากมูลช้าง" ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "กลุ่มดินปลูกจากมูลช้าง" ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ "กลุ่มดินปลูกจากมูลช้าง" ประจำปี 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด