ข่าว ประเพณีแซนโฎณตา องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

ประเพณีแซนโฎณตา องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ประเพณีแซนโฎณตา เป็นประเพณีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการรำลึกและอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด