ข่าว โครงการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการพัฒนาฟื้นฟูคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลสุขภาพของผู้พิการ

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย สร้างความสุข ลดภาวะซึมเศร้า การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด