ข่าว โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2565

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโนนโพและสถานีตำรวจภูธรกระโพ ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านโนนโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนก่อนวัยเสี่ยง ได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด พัฒนานักเรียนให้สามารถป้องกันตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด