ข่าว โครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี 2567

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี 2567

โครงการสืบศรัทธาดอนบวช ประจำปี 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ บริเวณวังทะลุ บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสืบศรัทธาดอนบวช ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในประเพณีสืบศรัทธาดอนบวช และสร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด