ข่าว จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ร่วมกับโรงพยาบาลท่าตูม สำนักงานสาธารณสุข อำเภอท่าตูมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลกระโพ ทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ วัดบ้านจินดา หมู่ที่ 7 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด