ข่าว โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระหว่างวันที่ 5-14 สิงหาคม 2564

ดำเนินการโดย สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด