ข่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับ มูลนิธสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.สุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ แจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลกระโพ วันที่ 11 ธันวาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับ มูลนิธสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.สุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ แจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลกระโพ วันที่ 11 ธันวาคม 2566

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพฯ ร่วมกับ มูลนิธสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.สุรินทร์และองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ แจกผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลกระโพ จำนวน 500 ชุด วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด