ข่าว โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้ประชาชนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์ และการใช้สมุนไพรไทย และสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด