ข่าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านตาทิตย์ 1

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านตาทิตย์ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านตาทิตย์ 1 หมู่ที่ 8 บ้านตาทิตย์ ตำบลกระโพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยเฉพาะเจาะจง


ไฟล์แนบ

ข่าวล่าสุด