ข่าว ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผด.2)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผด.2)

ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผด.2)


ไฟล์แนบ

ข่าวล่าสุด