ข่าว ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดข่าว

ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

015 ประกาศที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- 1. ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบ ผด.2)


ไฟล์แนบ

ข่าวล่าสุด