ข่าว ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น,ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด