ข่าว รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด