ข่าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

???????? ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ????????

เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565

????งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ โทร. 044-591059

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด