ข่าว "จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์"

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

"จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์"

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์" เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กิจกรรม โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด