ข่าว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ชั้น 3

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด