ข่าว โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดรัตนมงคล บ้านตระมูง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตำบลกระโพได้สืบสานประเพณีไทยวันลออยกระทง สร้างความเข้มแข็งในชุมชนตำบลกระโพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด