ข่าว ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA"

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA"

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 "หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA"

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด