ข่าว การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน "กระโพเกมส์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน "กระโพเกมส์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน "กระโพเกมส์" ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 12-22 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านตระมูงและองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ได้รับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศทักษะทางการกีฬา การพัฒนาเพื่อยกระดับการกีฬา สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด