ข่าว โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสด "1 ตำบล 1 ทุ่งปอเทือง" ประจำปีงบ 2567

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสด "1 ตำบล 1 ทุ่งปอเทือง" ประจำปีงบ 2567

โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสด "1 ตำบล 1 ทุ่งปอเทือง" ประจำปีงบ 2567 วันที่ 9 มกราคม 2567 ณ บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ 3 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน ตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีในการทำนาข้าว ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลกระโพ

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด