ข่าว โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และโครงการธนาคารหมวกกันน๊อค ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ข่าวกิจกรรม

รายละเอียดข่าว

โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และโครงการธนาคารหมวกกันน๊อค ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีตำรวจภูธรกระโพ จัดโครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และโครงการธนาคารหมวกกันน๊อค ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563

ภาพประกอบ


ข่าวล่าสุด